BA Uitbating

Als u in het kader van uw beroepsactiviteiten aansprakelijk bent voor schade bent u er wettelijk toe verplicht het slachtoffer of de slachtoffers te vergoeden. De verzekering BA Uitbating beschermt de toekomst van uw onderneming of handelszaak voor de gevolgen van een schadegeval.

Vorige pagina: BA Jacht
Volgende pagina: Objectieve BA